För vissa kan det vara hårresande att uppfostra två småttingar, men inte för Ingeborg. Hon håller sin tvååriga pojke och femåriga flicka sysselsatta, bidragande och lyckliga. Nyckeln till Ingeborgs lyckliga familj är Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.