Sandy är en otroligt skicklig konstnär som specialiserar sig på hundkonst. Med bara en penna och lite bläck fångar hon kärnan hos varje hund på papper. Hennes teckningar, liksom hennes motiv, är fulla av glädje och charm. Att uttrycka essensen hos en hundras genom sitt arbete är en talang hon utvecklade med hjälp av boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.