Rabbin Richard är en människorättsaktivist som arbetar över landsgränser och runt om i världen. Förmågan att effektivt kommunicera sina idéer är avgörande i hans viktiga arbete. Rabbinen säger att det var Grunderna i public relations från Scientology handboken som hjälpte honom lära sig hur man vinner stöd för mänskliga rättigheter.

Grunderna i public relations är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.