Hugo bygger upp det lager för lager för lager. Det är en mödosam process, men resultatet blir ett perfekt faner. Hugos karriär inom fanering är baserad på att ta råmaterial och framställa en färdig produkt – ett verkligt exempel på Scientologys grundprincip, handlingscykeln från Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.