Bob har byggt ett växthus i källaren fyllt med löften om framtida läckerheter. Men Bobs skörd kommer bara av att han försiktigt sköter om sina plantor, som just har börjat slå ut i sin gröna prakt.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.