Ramon känner hopp och optimism inför det kommande året. Han gör sig redo att sätta igång med jobbet igen, återgå till sina studier och bygga upp sin egen ljusa framtid.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.