För Palmer är att vara fast hemma bara ett nytt spel. Så varför inte dra största möjliga fördel av situationen? Hon spelar detta nya spel och vinner genom att hitta lösningar på sidorna i Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.