Alabamafödde Devonta lever sin dröm i Dublin. Med en mikrofon och inspelningsutrustning skapar han spoken word-poesi som han själv skriver, framför och gör musik till. Och hans förmåga att kommunicera har blivit lättare genom den förståelse han fått av att studera Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.