Tom använde tiden till att bygga ett gym hemma och börja träna. Han vet att han inte ska överbelasta muskler och riskera skador, så han betonar vikten av att bygga upp det gradvist. Vad man än arbetar på att förbättra är hemligheten bakom framgång att göra det på en gradient – en av de värdefulla lektionerna på kursen Studieteknologin från Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.