Hey Yang är en videoredigerare som utnyttjar den här tiden för att utöka sin kunskap och expertis inom sitt yrke. Efter att ha läst Arbetets problem kunde han sätta arbete i rätt perspektiv, vilket gjorde det möjligt för honom att förbli produktiv och kreativ, både i sin karriär och i livet.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.