Hervyn har låst upp hemligheten med att få sin gitarr att sjunga. Den unga musikern kom i samklang med sin musikinstruktionsbok med verktygen från Kursen i Studerandehatten. Resultatet blev musik för allas öron.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.