Milo är en ung man som vill hjälpa andra. Så han befinner sig i Scientology Kyrkan i San Francisco för att lära sig verktyg som kan hjälpa honom att hjälpa andra när de är sjuka eller skadade. Det vill säga kursen Assister för sjukdomar och skador från Scientology handboken.

Assister för sjukdomar och skador är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.