Ravinder tränar klienter fram till god hälsa med en serie råd som täcker allt från näringshemligheter till workouttips. Och den värdefulla källan till information han vänder sig till för inspiration i sitt livgivande arbete är boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.