Anthony är lycklig över att vara en av de som nyligen utexaminerats vid Scientology Kyrkan i Los Angeles. Han har just avslutat sin Kurs i Studerandehatten och med det fick han verktygen för att studera effektivt och behärska vilket ämne han än önskar. Hatten av för Anthony!

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.