Staden Bogotá ligger mer än 2 600 meter över havet, men Harvey når ännu högre höjder än så. Hans förhöjda emotionella attityd är ett resultat av att han gick tillbaka på kurs i sin Scientology Kyrka i Bogotá!

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.