Harry är en universitetsstuderande som passar på att gassa sig i solen under en vårdag medan han studerar. Efter att ha ägnat sig åt sina böcker hela dagen behöver han en liten paus. Harry återställer sin soliga inställning genom att komma ut lite och rikta sin uppmärksamhet mot omgivningen omkring sig – en teknik som han lärde sig av boken Arbetets problem.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.