Idan och David är foto/videoproffs som skapar konstant i sitt arbete. Men ibland gör de det bara för skojs skull. De experimenterar, testar nya saker och lär sig. Idan och David berättar att genom att följa levnadsregeln ”Blomstra och lyckas” från Vägen till lycka så höjer de sig över alla utmaningar, till och med under de tuffaste tiderna.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.