Till och med i unga år går Hsuan på Vägen till lycka. Hon hjälper sin farfar i trädgården så att, som hon uttrycker det, ”han inte behöver arbeta så hårt”. Det är att följa levnadsregeln ”Hedra och hjälp dina föräldrar” i ord och handling.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.