Maras arbete går ut på att hjälpa andra få sina företag att växa. Hon letar ständigt efter kreativa lösningar och hon mäter sin framgång i sin förmåga att hålla sig positiv och högtonig. Att förstå hur ens emotionella tillstånd påverkar ens framgång är ämnet för kursen Den emotionella Tonskalan från Scientology handboken.

Den emotionella Tonskalan är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.