Gyula har en hobby – att spela gitarr. Men innan han kan knäppa fram en sång måste han stämma sitt instrument, något han gör med hjälp av en app på sin telefon. Spela på, Gyula!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.