Ole förbereder sig inför att tala vid Advanced Organization & Saint Hill Europes avslutning. Han anser att det är en ära att få möjlighet att dela med sig av de vinster han fått och inspirera andra att följa i hans fotspår uppför Bron.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.