Som femåring leker livet för Ping‑Jui. Men det handlar inte bara om att leka i sitt eget personliga Legoland – han hjälper också sin mor och far. Till och med i denna tidiga ålder är han en ansvarsfull grabb. Och det återspeglas i hans önskan om att alla hjälper till att göra sin värld underbar – något som vem som helst kan göra genom att följa Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.