Guy älskar att dansa! Och när musiken sätter igång får man se en massa häftiga moves! Till och med i hans unga ålder har denna dansare redan upptäckt glädjen i att skapa. Stegen för skapande och kraften däri beskrivs i boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.