Som chef för ett programutvecklingsföretag tillbringar Greg sin tid med att stirra på internetsidan som finns bakom datorkoderna. Han är van vid att titta på siffror och symboler och att veta vad de betyder. Han är också van vid att leva livet som en livslång studerande, en livsstil som man lätt klarar av med hjälp av Studieteknologin.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.