Greg kommer ursprungligen från Australien och är nu bosatt i Paris, men är för närvarande på den engelska landsbygden på Saint Hill. Han har ”rett ut en hel del saker” där och reser ännu en gång – nu uppför Bron!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.