För att parafrasera Winston Churchill – en gåta är som ett mysterium inlindat i en hemlighet i en ... tortilla. Aldo avslöjar de sedan länge dolda hemligheterna bakom den mytiska gröna tortillan. Sedan stoppar den unga mytavslöjaren den full av guacamole och ost för ett i sanning legendariskt slut.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.