När Grace tar tag i en pensel blir resultatet helt klart graciöst. Denna spirande unga konstnär skapar med sådan lätthet och entusiasm att hon redan har framställt nog med verk för att fylla ett galleri!

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.