Alexa studerar för att lära sig mer om riktig näring och hur man väljer nyttigare mat och lagar bättre måltider för att må bättre fysiskt. Denna hunger efter livslångt lärande främjas av att ha den studieteknologi som presenteras i Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.