Hugos gym består av två hjul. Det vill säga – ett av sätten han håller sig i form är genom att cykla. Han trampar på och cyklar så det visslar om det.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.