Giuliano är en konstnär som skapar fantastiska verk genom att använda stål, lågor och färg. Men för inte så länge sedan arbetade denna begåvade konstnär som smed. Det var bara tack vare de livsförändrande upptäckter han gjorde med Dianetics som han insåg sitt sanna jag och släppte lös sin konstnärliga potential.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.