Giuliana är i Köpenhamn, staden där världens främsta sagoförfattare, Hans Christian Andersen, bodde. Hon förverkligar sin egen saga där – berättelsen om framtida andlig frihet vid Advanced Organization & Saint Hill Europe.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.