Chi-Wei skapar gåvor för att önska vänner och familj lycka och välgång till det kinesiska nyåret. Hon tar det traditionella röda kuvertet och dekorerar det med årets lika traditionella symbol – i det här fallet en oxe. ”Att ge” och ”att ta” är beståndsdelar av ”att ha” – ett ämne vars hemligheter generöst skänks alla som läser Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.