Under Gerhards besök till Saint Hill kan han uppleva Scientology vid dess källa. Han känner vördnad när han passerar Saint Hill Manor, L. Ron Hubbards hem, för det är där LRH upptäckte själva teknologin Gerhard studerar och auditerar. Och närmare än så kommer man inte Källan!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.