Luis håller costaricaner trygga och säkra med sin firma som installerar grindar. Han gör också sina grindar praktiska genom att lägga till en kontrollanordning. Luis kunder drar nytta av hans flit – och det är så man slår upp portarna till Vägen till lycka på vid gavel.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.