Gabriel har blivit en ekologisk trädgårdsmästare och odlar frukt och grönsaker @hemma. Att se de frön han planterar förvandlas till frukter är en demonstration i verkliga livet av en princip i Scientology – handlingscykeln. Och det är en princip i boken Scientology: Tankens grunder som kan tillämpas för att förstå och förbättra vilken aspekt av livet som helst.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.