Phyllis är på Australiens sydvästra spets i Perth vid Scientology Kyrkan där. Hon fortsätter med sin kurs, som råkar grunda sig på en föreläsningsserie som grundaren L. Ron Hubbard gav i staden på Australiens sydöstra spets – Melbourne.

Avancerade kliniska kurserna (ACC:erna) utgör den dagliga löpande dokumentationen av forskning och upptäckter med L. Ron Hubbards ingående instruktion och demonstrationer för auditörer (utövare av Scientologys vägledning). ACC:erna omfattar mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.