Sophia vet att sättet man undviker att påverkas negativt av andra är genom att lära sig hur man hanterar dem med teknologin i Introduktion till Scientology-etik. Så, istället för att låta sina emotioner få övertaget kan hon vara lätt, varsam orsak.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.