Anna ville alltid lära sig måla, så medan hon var fast hemma i Connecticut började hon på en onlinekurs. Hon lärde sig det grundläggande begreppet med ljus och mörker genom att likna det vid livets beståndsdelar, så som de presenteras i Scientology: Tankens grunder. Och nu har hon gått från ingenting till ”know-how” efter bara fyra lektioner.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.