Sharon släpper loss sin inre ”Dancing Queen” varje gång hon börjar freestyledansa. Det är ett spontant, okoreograferat, konstnärligt sätt att uttrycka sig som ger Sharon en stor känsla av frihet.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.