Fred är på kurs på American Saint Hill Organization. Han har läst länge, men man kan säga att han gör sig redo att verkligen läsa. Det vill säga att han lär sig Studieteknologin så att han vet hur han ska övervinna alla hinder för inlärning och behärska vilket ämne som helst.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.