Frank talar uppriktigt om vikten av Scientology i sitt liv. Han studerar den inverkan som anden har på världen omkring honom på Advanced Organization Los Angeles. Och han har upptäckt en massa svar – svar som han tycker att alla borde ha.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.