Jack älskar att spela fotboll, även kallad ”soccer” i vissa delar av världen. Men vad man än kallar det, är hemligheten bakom att verkligen bli skicklig på det densamma. Och det, som Jack vet, är att träna som han gör. Det är vad man kallar att följa levnadsregeln ”Var kompetent” från Vägen till lycka som ett proffs.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.