Andrea är en musiker som drar stor nytta av den här tiden genom att utöka sin repertoar av musikfärdigheter och lära sig att skriva låtar – något han aldrig har gjort förut. Och alltihop ger Andrea energi och gör honom redo att sätta igång igen. Att lära sig kan ge en ny kraft, särskilt när man tillämpar kursen Studieteknologin från Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.