Florian och hans familj tillbringar tid i trädgården där de pressar lite färsk-från-trädet-äppelcider. De plockar äpplena och pressar dem. Florian hoppas på att denna lektion i flit – en kvalitet som beskrivs i en levnadsregel i Vägen till lycka – sedan sitter hos barnen. Och av sättet de tar till sig det att döma faller äpplet inte långt från trädet.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.