När det gäller rengöring och restaurering av golv är Paul en överdängare. Han kan varje steg för att ta ett smutsigt, tråkigt golv och rengöra, putsa och täta så att det återfår sin skönhet.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.