Här är ett par som har ett avtalat träff varje morgon. Claude och Lise har byggt ett gym i garaget, så när solen går upp behöver de inte gå så långt för att entusiastiskt ägna sig åt träningsmattorna och hantlarna!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.