Innan Angela ger sig ut på vandringsleden får hon sin vandringskamrat att hämta hennes skor – en i taget. Med tålamod har hon tränat sin vandringsvän och hund Finn att bli mer kompetent. Och hon får själv mer kompetens genom att följa levnadsreglerna i Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.