Som student och slagverkare följer Po‑Fu sin egen takt. Men han håller sig i takt med alla i sin värld med de verktyg han lärde sig i boken Arbetets problem.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.