Christine får hjälp av sin ivriga unga dotter med att ta deras kor Astrid, Tilly och Stella ut till betesmarken på deras idylliska gård. Dessa familjebönder håller ett öga på djuren i deras vård och ett öga på att skapa en underbar framtid, genom att följa levnadsregeln ”Blomstra och lyckas” från Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.