Fabrizio är en affärsman på topp. Han har uppnått professionell framgång genom att veta hur man förstår vad som får saker att fungera. Och det är en färdighet han förvärvat genom att lära sig och tillämpa Studieteknologin.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.